This website may place cookies on your computer to help us improve your personal user experience. Please read our privacy policy to learn more about cookies.

PENTAXi eksklusiivne HD vääristus

PENTAX RICOH IMAGING COMPANY, LTD. teatab uue hiljuti välja arendatud HD vääristustehnoloogia kasutuselevõtmisest.

Võrreldes tavaliste mitmekihiliste vääristustega parandab PENTAXi poolt väljatöötatud uus HD Coating* valguse edastamist. Kuna vääristus vähendab peegeldused minimaalseks, on tulemuseks terav ja selge peegelduste ja helkideta kujutis ja seda ka keerukates valgusoludes (näiteks vastuvalguse korral). Selle vääristuse optiline sooritusvõime on peaaegu võrne Aero Bright vääristusega, mis on samuti PENTAXi poolt välja töötatud nanotehnoloogiline professionaalse optika vääristamise protsess.

Kõik tulevased seda uut vääristust kandvad objektiivid digikaameratele hakkavad tavapärase “smc PENTAX” tähistuse asemel kandma nime “HD PENTAX”.

Peamised omadused

  1. 50% vähem peegeldusi valguse nähtavas spektriosas
    Võrreldes tavapärase mitmekihilise vääristusega vähendab HD vääristus peegeldusi valguse nähtavas spektriosas enam kui 50%.
  1. Vääristuse kihtide jäikus
    Kuna HD vääristuse kihid on omavahel tugevamalt seotud ja kasutatavad ained tihedamad, on vääristuse kiht äärmiselt jäik ja vastupidav.
  1. Vääristuse kihtide täpne juhtimine
    Tavapärase mitmekihilise vääristuse korral saadakse vääristuse kiht vaakumis toimuva aurustamise pealekandmise teel. Selle meetodi puuduseks on vääristuse kihi paksuse võimalik ebaühtlus.

HD vääristus lahendab selle probleemi PENTAXi poolt väljatöötatud protsessi kaudu. Vääristuse kihi paksus on optimeeritud ning seda on võimalik juhtida nanomeetri täpsusega. Tulemusena saadakse just selline vääristuse kiht, mis vastab algsele disainile ning annab läätsele optimaalseima peegeldusvastase katte.
* HD on lühend mõistest High Definition. See tähistab objektiivi omadust jäädvustada pilte, mis on eeskujuliku lahutusvõime ja detailsus.

Valguse peegeldamine, tavaline ja HD vääristus

Uus HD vääristus vähendab tavapärase mitmekihilise vääristusega võrreldes peegeldusi valguse nähtavas spektriosas enam kui 50%.
Lisaks võimaldab uus vääristus ideaalset värvustasakaalu juhtimist tänu stabiilsele peegeldusmäärale erinevatel lainepikkustel.

üles